Bilförsäkring

Vad påverkar egentligen priser på bilförsäkringar?

Att räkna ut vad en premie för en bilförsäkring man vill teckna kommer att kosta på egen hand kan kännas i princip omöjligt för många. Vi tänker därför inte gå in på djupet allt för mycket på detta, framför allt eftersom detta även kan variera mellan olika försäkringsbolag, men vad vi faktiskt tycker är bra för folk att veta är lite om det som påverkar priserna på bilförsäkringar i allmänhet. Nedan följer därför en lista med saker som kan påverka den premie du betalar för din bilförsäkring:

 

Vilken sorts bilförsäkring du har

Med detta menar vi bland annat om det är en trafikförsäkring, helförsäkring eller halvförsäkring det gäller. Detta påverkar ju hur omfattande ditt försäkringsskydd är, så det är inte konstigt att det även påverkar premien egentligen. Räkna därför med att få betala mer om du har en halvförsäkring eller helförsäkring.

Vad du har för bil

Olika sorters bilar anses nämligen olika riskbenägna, stöldbegärliga och så vidare. Ägare av snabba sportbilar får därför räkna med att betala betydligt mer i försäkringspremie än den som äger en familjebil och så vidare. Både märke, motor och exakt bilmodell påverkar premien.

Veckans tips för att hitta en billig bilförsäkring:

 

Var du bor

Även detta påverkar enligt försäkringsbolagen hur troligt det är att du hamnar i en olycka, att din bil blir stulen och så vidare. Räkna därför med en högre premie framför allt om du bor i en storstad eller andra områden som anses “särskilt utsatta”.

 

Hur gammal du är

Ju yngre du är, desto högre premie får du räkna med att behöva betala eftersom det är känt att unga bilförare ofta är inblandade i olyckor. Detta gäller även i viss mån om du haft ditt körkort under väldigt kort tid. Å andra sidan är den goda nyheten att ju äldre du blir, desto mindre kommer premien att bli!

 

Hur många olyckor du varit inblandad i tidigare

Ju fler, desto högre försäkringspremie så klart. Ju färre, desto större premierabatt kan du förvänta dig att få som tack för detta.

 

Vilket försäkringsbolag du har din bilförsäkring hos

Prisvariationerna och rabattsystemen varierar nämligen stort mellan försäkringsbolagen, så fast vissa försäkringsbolag själva inte medger det, är det försäkringsbolag man valt för sin bilförsäkring en starkt bidragande faktor till premien.