Mikrolån

Alla som tar mikrolån förstår inte vilka allvarliga och dyra konsekvenser det kan ha att inte betala tillbaka lånet. Vi vill därför berätta lite om dessa konsekvenser, för att du aldrig ska känna dig lockad att strunta i en mikrolåneskuld du har. Det kan nämligen sluta illa, och dessutom bli väldigt dyrt!

Konsekvenser om man inte kan betala sitt mikrolån

Vad är det första som händer om man inte betalar tillbaka lånet?

Då kommer lånegivaren att skicka ut en påminnelse till dig. För detta tar de ut en påminnelseavgift, som kan variera i storlek beroende på vilken lånegivare det gäller. Utöver påminnelseavgifter händer det även att dröjsmålsräntor tillämpas hos vissa lånegivare, så detta gör att din skuld ökar med en gång, och du kommer därför att behöva betala tillbaka mer till lånegivaren än vad du hade behövt annars.

Och sedan då?

Skulle din betalning utebli även efter att en påminnelse kommer skulden att skickas till ett inkassobolag. Detta bolag kommer då att ta ut en egen avgift för sin inblandning i det hela, så skulden ökar genast ännu mer! Exakt hur mycket skulden ökar med beror på vilket inkassobolag det gäller, men ett par hundra kronor extra bör man räkna med om man hamnar i detta stadium. Inte en helt obetydlig summa med andra ord, framför allt inte om det kanske rörde sig om en relativt liten skuld från början!
Och sedan då?

Om inte heller inkassoföretaget lyckas driva in skulden kommer den att gå vidare till Kronofogden, som tar ut ännu högre avgifter än inkassobolaget för att driva in skulden. Dessutom gör detta troligtvis att du får en så kallad betalningsanmärkning. Detta kan i sin tur göra mycket svårt för dig i framtiden, bland annat att få andra lån, att få hyra bostad samt att teckna olika abonnemang, som t.ex. telefonabonnemang. De flesta som har en betalningsanmärkning ångrar därför detta bittert, så detta är, utöver de stora kostnader som det innebär att inte betala tillbaka i tid, det viktigaste skälet att alltid se till att sköta sina betalningar, inte bara av mikrolån, utan även av allt annat.

Vad ska man då göra om man verkligen inte kan betala sitt mikrolån?

I så fall bör du kontakta lånegivaren direkt och tala om detta helt ärligt. Vissa lånegivare kan nämligen låta dig förlänga löptiden på lånet lite, mot en extra kostnad, vilket gör att du får mer tid på dig att betala tillbaka. Detta är alltid att föredra istället för att chansa och hoppas att skulden glöms bort, för det sker aldrig! Alla lånegivare har inrutade och effektiva rutiner för att driva in sina skulder, hur små de än må vara!